ToneArt Ensemblet live 4. juli 2003 (Huset i Magstræde)ToneArt Ensemblet

Komponistsammenslutningen ToneArt blev dannet i 1998 med det formål at fremme vilkårene for komponister indenfor det såkaldte rytmiske område, der skriver musik af afsøgende karakter for større ensembler.

ToneArt er subventioneret forening for medlemmer af KODA med det formål at give bedre arbejdsvilkår for sine medlemmer. ToneArt er ligeledes mødested og arbejdsforum for medlemmerne gennem sine workshopkoncerter samt gennem kurser og foredrag.

ToneArt arrangerer hvert andet år ”ToneArt – Biennalen” og støttes i øvrigt af Statens Kunstfond, Statens Musikråd, DJBFA, DMF og DJF. ToneArt er en forening med en valgt bestyrelse.

Ved koncerten fredag d. 4. juni (2003) i ”Huset i Magstræde” blev keyboardet håndteret af Thomas Clausen – og ensemblet spillede bl.a. numrene ”Manhattan” og ”Joy Street” komponeret af Morten Kargaard.

De spillede ligeledes i december 2004 i Huset i Magstræde - og dette var Morten's sidste koncert med ensemblet, som stod foran en større udskiftning "i følge reglerne". Morten er senere indtrådt i bestyrelsen - i denne forening, som også har sin egen hjemmeside !

ToneArt Ensemblet live 4. juli 2003 (Huset i Magstræde)

...